Dlouhodobý vývoj software

Dodáme vám takové řešení, které výrazně zlepší klíčové parametry vašeho podnikání: ziskovost, kvalitu produktů a služeb a stabilní růst.

Pro naše zákazníky vyvíjíme informační systémy na míru, které plně respektují jejich požadavky a specifika odvětví ve kterém působí. Díky využívání zavedených a osvědčených open-source technologií jsou naše produkty snadno rozšiřovatelné, udržovatelné, vysoce stabilní a nezávislé na použitém operačním systému. Během vývoje aplikace nabízíme zákazníkovi možnost průběžné kontroly vývojového cyklu a testování již hotových částí systému - může se aktivně podílet na výsledném produktu: vyzkoušet si ergonomii aplikace, upřesňovat požadavky tak, aby finální produkt co nejvíce vyhovoval jeho potřebám a představám.

Naše produkty jsou pro zákazníka ve většině případů celkově finančně méně nákladné než hotová řešení s dodatečnými zákaznickými implementacemi a to se týká i údržby aplikace a licenčních poplatků.

Logo LetMeShip

LetMeShip.com

Celoevropský systém na posílání zásilek s různými přepravci. Požadavek byl vytvořit kompletní ekosystém pro agenturu zajišťující univerzální zásilkovou službu pro zákazníky:

  • vytvoření FrontEnd aplikace
  • vytvoření BackEnd aplikace
    • fakturace
    • customer management systém
    • ERP
    • těsná integrace se systémy třetích stran
      • integrace se systémy přepravců (DHL, UPS, TNT, DPD, …)
      • fakturační systémy
      • automatické exporty dat
  • vytvoření webservice aplikace (univerzální SOAP API) pro zákazníky
  • vytvoření Business Intelligence aplikace
  • specifické implementace a přizpůsobení systému pro velké zákazníky (Stihl, Daimler, General Electric, …)
Logo Monet+

Monet +

AirBank, ČSOB, Česká spořitelna

  • backendové služby pro zabezpečenou a více-faktorovou autentizaci a autorizaci transakcí
  • backendové služby pro mobilní bankovnictví těchto bankovních domů

IDport

  • produktové řešení autentizace uživatelů a autorizace transakcí pro nasazení v cloudu
  • autentizační metody pro bezpečný logický přístup ke komplexním IT systémům

Budeme spolupracovat ?

Věříme, že jsme vás přesvědčili o našich kvalitách.

Kontaktujte nás